Bộ TN&MT vừa hoàn thiện bản dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Theo Đó, lần trước hết tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.
dù rằng, quan trắc môi trường được quy định chung bởi 7 Điều khoản (Điều 121 đến 127) trong Luật kiểm soát an ninh môi trường 2014. bên cạnh đó, những quy định này vẫn nằm trên giấy do chưa sở hữu chỉ dẫn chi tiết, cụ thể. Để đưa Luật đi vào cuộc sống, Bộ TN&MT đã vun đắp Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động quan trắc môi trường. Tầm suất khai triển, quy định cụ thể: quy trình công nghệ quan trắc môi trường; đề nghị căn bản và đặc tính khoa học trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục; sử dụng dụng cụ, trang bị khoa học trong hoạt động quan trắc môi trường; và truyền nhận và kết nối dữ liệu của Trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục. Hiện, Dự thảo này đã hoàn thành và đang trong công đoạn lấy quan niệm đóng góp.

Quy định tần suất quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo Dự thảo Thông tư quy định tần suất quan trắc tối thiểu đối với: Môi trường ko khí và môi trường nước mặt đất liền phải thực hiện 6 lần/năm; quan trắc trầm tích 1lần/năm; quan trắc tiếng ồn và độ rung 4 lần/năm; quan trắc môi trường đất một lần/3 – 5 năm đối với nhóm thông số biến đổi chậm; 1 lần/năm đối có đội ngũ thông số biến đổi nhanh; quan trắc môi trường nước biển 1 lần/3-5 năm đối với hàng ngũ tham số biến đổi chậm, một lần/năm đối có hàng ngũ tham số biến đổi nhanh. thời gian và tần suất quan trắc môi trường nước dưới đất tối thiểu hai lần/năm, 1 lần giữa mùa khô và một lần giữa mùa mưa; trong trường hợp đặc trưng đối sở hữu nước dưới đất không áp, trong điều kiện tự dưng, sẽ thay đổi rất mạnh do các đổi thay về thời tiết, tần suất quan trắc là 1 lần/tháng.

Đáng chú ý, quan trắc chất lượng nước mưa thời kì và tần suất quan trắc như sau: các dòng nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa. Trường hợp này phải chú ý xác định thời điểm bắt đầu và chấm dứt trận mưa và đề xuất quan trắc viên phải với mặt 24/24 giờ để thực hành việc lấy chiếc. Trong trường hợp chẳng thể thực hành việc lấy cái theo mỗi trận mưa, lấy loại theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Trường hợp này, thời gian lấy mẫu của 1 ngày diễn ra từ 8 giờ sáng và loại phải được giữ nguyên vẹn (được bảo quản lạnh hoặc thêm những hóa chất bảo quản thích hợp). Trường hợp ko có khả năng Phân tích dòng theo ngày, với thể tiến hành lấy mẫu theo tuần, nghĩa là gộp những cái ngày lại trong vòng 1 tuần hoặc cũng có thể ưng ý lấy liên tục trong 1 tuần trong khi chiếc được giữ nguyên lành (được bảo quản lạnh hoặc tiêu dùng những hóa chất bảo quản phù hợp).

chỉ dẫn chi tiết công việc quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Phó Giám đốc trung tâm Quan trắc môi trường, Thông tư quy định hoạt động quan trắc môi trường sửa đổi và bổ sung cho một số Thông tư đã ban hành như Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT, Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT. Dự thảo Thông tư gồm 40 Điều khoản, 13 Phụ lục kèm theo quy định chỉ dẫn khá đa số chi tiết công việc quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ:.

Đơn cử như quan trắc môi trường không khí, Dự thảo Thông tư quy định, trước lúc chọn lựa vị trí quan trắc, phải dò xét, thăm dò những nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ko khí quanh đó tại khu vực cần quan trắc. Vị trí các điểm quan trắc phải được đánh dấu trên sơ đồ hoặc bản đồ… những thông buộc phải đo tại hiện trường là hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm khá, áp suất, bức xạ mặt trời. tuy nhiên, còn có các tham số khác: lưu hoàng đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nitơ oxit (NOx), cacbon monoxit (CO), ozon (O3), bụi lửng lơ tổng số (TSP), bụi sở hữu kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10), bụi có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng hai,5 µm (PM2,5); chì bụi (Pb). bên cạnh đó, căn cứ vào muc tiêu và đề nghị của chương trình quan trắc, còn có thể quan trắc những tham số độc hại khác theo Quy chuẩn công nghệ đất nước của Bộ TN&MT quy định nồng độ những chất độc hại trong môi trường không khí quanh đó.

Đối với việc quan trắc tiếng ồn, thiết bị quan trắc tiếng ồn được sử dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5964:1995. phương pháp và khoảng thời gian quan trắc cũng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 7878:2008; lúc thực hiện các phép đo ngoài trời phải giảm phản xạ âm tới tối thiểu. các phép đo phải thực hành bí quyết cấu trúc phản xạ âm chí ít 3,5 mét ko nhắc mặt sàn, độ cao tiến hành đo là một,2 – một,5 mét so sở hữu mặt sàn. Đối với tiếng ồn liên lạc do chiếc xe gây ra, ngoài việc đo tiếng ồn, phải xác định cường độ dòng xe (xe/giờ) bằng cách thức đếm tay chân hoặc vật dụng tự động. Phải tiến hành phân chiếc các loại xe trong mẫu xe, bao gồm: Mô tô, xe máy; Ô tô con (dưới 7 chỗ ngồi); Xe vận tải hạng nhẹ (có tải trọng <3,5 tấn); + Xe chuyển vận hạng nặng (có tải trọng >3,5 tấn) và ô tô buýt.

bên cạnh đó, Dự thảo còn chỉ dẫn chi tiết ngoài mặt chương trình quan trắc môi trường đối có nước mưa, nước biển, nước dưới đất, trầm tích…

Mỗi quy định ban hành đều phải được bảo đảm thi hành bằng một cơ chế cụ thể. cho nên, theo Dự thảo phận sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hành Thông tư sẽ ủy quyền Tổng cục Môi trường. không những thế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các cấp và đơn vị, tư nhân sở hữu can dự chịu phận sự thực hành Thông tư này.

hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.